subscribe: Posts | Comments

Literatuur en geneeskunde

Literatuur en Geneeskunde

 

 

‘Waar de wetenschap ons slechts kan beschrijven wat het geval is, wat zichtbaar en meetbaar en denkbaar is, kan de literatuur dankzij die glimp op het onzegbare van het ‘nog niet’ , onze denkkaders verruimen en ons van inzicht doen veranderen’ (Edmond Jabes)

 

Literatuur en geneeskunde is een thema van de vakgroep Huisarts- en Ouderengeneeskunde, onder bezielende leiding van Arko Oderwald, gebaseerd op het bijeenbrengen en bespreken van verhalen van patiënten in de (internationale) literatuur. Jaarlijks wordt een essaybundel gepubliceerd, waarin door artsen en andere gezondheidswerkers gespiegeld aan literatuur, film, drama of andere kunstvormen een medisch thema wordt besproken. Ook vinden er regelmatig ontmoetingen tussen dokters en schrijvers plaats.

 

Mede gestimuleerd door de activiteiten van “literatuur en geneeskunde” aan de VU is het initiatief om actief te dichten met een groep artsen (“Not Evidence Based”) ontstaan.

 

Door het gezamenlijk lezen, schrijven en bespreken van gedichten blijkt zich de ruimte van het denken en van de creativiteit te kunnen openen. Dichterlijke taal, het spelen met betekenis, klank, ritme en beelden geeft richting aan de reflectie. Ervaringen kunnen zich in een andere gestalte voordoen en nieuwe gedachten voeden. www.literatuurengeneeskunde.nl